Telefon Numaramız
0850 304 90 04

Tek Temsilcilik

Anasayfa » Tek Temsilcilik

“Türk Kimyasal Mevzuatı” olarak bilinen KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği; bilindiği üzere 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimyasal üreticilerini ve ithalatçılarını kapsayan bu yönetmelik aynı zamanda yurtdışı kimyasal üreticisi olup Türkiye’ye kimyasal satan firmaları da yakından ilgilendirmektedir. Kimyasal üreten Dünya ülkeleri Türkiye’ye satmış oldukları kimyasalları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) tescil ettirmeden Türkiye Piyasasına arz edemeyeceklerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; KKS olarak bilinen Kimyasal Kayıt Sistemine kayıt veya tescil işlemlerini yurtdışı üreticisinin tek başına yapamayacağını ve bunun için Türkiye içinde yerleşik, gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere “tek temsilci” olarak atamasını talep etmektedir.

Tek temsilcilik hizmeti; öncelikle KKDİK Yönetmeliği konusunda uzman ve yine KKDİK Yönetmeliği EK-18 kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Uzmanları tarafından sağlanmalıdır.

Tek Temsilcinin Görevleri

  1. İthalatçının maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmelidir.
  2. MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurtdışı Üreticisini bilgilendirmelidir.
  3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirir.
  4. Üreticinin 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın KKS Sistemine sunmalıdır.
  5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce üreticinin kayıt dosyalarını hazırlamalıdır.
  6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemelidir.
  7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan faaliyetlerini izlemelidir.
  8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlamalıdır.