Telefon Numaramız
0532 240 6228

KDU Eğitimi

Anasayfa » KDU Eğitimi

KDU Eğitimi

       KDU Eğitim Nedir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi/Sınavı Avrupa Birliği tarafından 2007 Yılında çıkarılan REACH Tüzüğü’ne uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tercüme edilerek hazırlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)” 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik, 66. maddede geçiş süresi tanınan uygulamaları haricinde, bu tarihten 6 ay sonra, 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir. KKDİK Yönetmeliği; kimyasalların tehlikelerinin ve gerekli verilerinin derlenmesi (KAYIT) tespit edilmesi (DEĞERLEME) ve alınacak çeşitli önlemlerle zararlılıklarını ıslah ve ayrıştırmak, eğer zararlılık her şeye rağmen bazı koşularda ıslah edilemiyor ise bu koşullar için kullanımının kontrol altına alınması (İZİN) ya da bazı durumlar için de yasaklanması (KISITLAMA) olarak tanımlayabiliriz. KKDİK/Reach Yönetmeliği ile; “İnsan sağlığı ve çevreyi korumak”, “Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek”, “Rekabeti ve yeniliği artırmak” amaçlanmaktadır.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında, 1 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen, “KKDİK” kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online “Kimyasal Kayıt Sistemi” (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak da kabul edileceğini belirtmiştir.

Kaydı yapılması gereken maddelerin tüm kayıt dosyaları, “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” tarafından hazırlanacak ve bütün işlemleri KDU Tarafından yapılacaktır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanının bazı önemli görevlerini (tek yetkili olarak) aşağıda bulabilirsiniz.

 • Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF/SDS/Safety Data Sheet) hazırlanması,
 • Kimyasal Güvenlik Raporlarının hazırlanması,
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin yapılması,
 • KKDİK kapsamında Kayıt Dosyalarının hazırlanması,
 • Maruz kalma senaryolarının hazırlanması.
 • Kimyasal kayıtlarının KKS’ye girilmesi

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı eğitimleri KKDİK Yönetmeliğinin Ek-18’inde belirtilen şartlara uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşları tarafından verilebilmektedir.

Bu KDU Eğitimine kimler katılmalıdır?

 • Öncelikle; sadece, Kimya Bölümü, Biyoloji, Çevre bilimlerinin lisans mezunları ve aynı bölümlerin Mühendislik dallarından mezun olanlar ile Kimya Öğretmeni ve Biyoloji Öğretmeni de KDU sınavına girmek amacıyla KDU eğitimi alabilir. Diğer isteyen herkes KDU eğitimi alabilir.
 1. Türkiye sınırları içinde kimyasal madde üreten işletmelerin ilgili personeli
 2. Yurtdışından Türkiye’ye kimyasal hammadde ithal eden işletmelerin ilgili personeli.
 3. Madde tam kayıt sürecine girecek olan işletmelerin çalışanları.
 4. Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayacak personel ve kişiler.
 5. Kayıt dosyası hazırlayacak personel ve kişiler.
 6. Önümüzdeki yıllarda KKDİK uyumlu (ki bu bir zorunluluktur) GBF hazırlayacak olanlar.

             Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için sınav şartı bulunmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sertifikası almak isteyen adaylar, eğitim sonrası TÜRKAK tarafından Personel Belgelendirme alanında akredite edilmiş sınav kuruluşlarının sertifika sınavlarına katılacaktır.

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • 3 Saat: Kimyasalların Yönetimi
 • 5 Saat: Mevzuat
  • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
  • Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
 • 12 Saat: Madde ve karışımların;
  • Fiziko- kimyasal özelliklere göre
  • Toksikolojik özelliklere göre
  • Ekotoksikolojik özelliklere göre, sınıflandırılması
 • 12 Saat: Kimyasallar – İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
 • 8 Saat: Kimyasallar – Çevresel risk değerlendirmesi
 • 8 Saat: Maruz kalma senaryoları
 • 8 Saat: Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR)
 • 8 Saat: Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler