Telefon Numaramız
0532 240 6228

Güvenlik Bilgi Formu/GBF Hazırlayıcılığı

Anasayfa » Güvenlik Bilgi Formu/GBF Hazırlayıcılığı

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama MSDS / SDS / GBF Hazırlama

ReachAkademi olarak 2014 yılından bugüne kadar yaklaşık 12000’den fazla MSDS/SDS/GBF Hazırlama , kontrol, onaylama ve uyum süreçlerinin takibi konusunda deneyimli ekibi ile hizmet vermekteyiz.

MSDS/SDS/GBF Belgesi; hammaddeler ve son ürünlerle ilgili, güvenli kullanım, depolama, bertaraf, acil durum ve nakliye önlemleri hakkında teknik bilgi verir.

İlgili mevzuat;

  • 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”.
  • 11.12.2013 Tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve Ekleri.
  • 10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Ekleri.
  • 23.06.2017 tarih ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK /TÜRK REACH) ve Ekleri.
  • Bu mevzuatlarına uygun ve “TürkAk” onaylı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına sahip uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca yine aynı yönetmelik gereğince; KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) olan kişiler tarafından hazırlanır.

Güvenlik Bilgi Formu (SDS / MSDS / GBF) Nedir ?

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcılığı Eğitimi, KDU Eğitimi ile entegre edilmiştir. Bilgi için tıklayınız

Güvenlik bilgi formu; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve eşyaların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere hazırlanan, toplam 16 kısımdan oluşan form olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik bilgi formu profesyonel çalışanlara, acil müdahale ekiplerine ve profesyonel olmayan tüketicilere ürün hakkında bilgi sağlar .

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS / SDS / GBF) fiziksel ve kimyasal özellik bilgilerini, potansiyel tehlike sınıflandırmalarını, kişisel koruyucu önlemler, depolama ve elleçleme önlemleri, taşımacılık sınıflandırmalarını, dökülmeler ve kaza durumunda alınması gereken önlemleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf önerilerini içermektedir. Güvenlik bilgi formları , iş güvenliği , çevre ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına kimyasalların tehlikelilik durumlarını iletmekte ve risk yönetimi konusunda karar alma aşamasında kullanılan en önemli kaynaktır.

Tehlikeli Madde Yönetimi/ADR Konvansiyonu hakkında bilgi almak için tıklayın

(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için tıklayın

Bir Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (SDS / MSDS / GBF) aşağıdakileri içermelidir;
MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ,

ZARARLILIK TANIMLANMASI,

BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ,

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ,

YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ,

KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER,

ELLEÇLEME VE DEPOLAMA,

MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA,

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER,

KARARLILIK VE TEPKİME,

TOKSİKOLOJİK BİLGİLER,

EKOLOJİK BİLGİLER,

BERTARAF ETME BİLGİLERİ,

TAŞIMACILIK BİLGİLERİ,

MEVZUAT BİLGİLERİ,

DİĞER BİLGİLER,