Telefon Numaramız
0532 240 6228

ECHA’dan Haberler Ağustos 2021

Anasayfa » ECHA’dan Haberler Ağustos 2021

Avrupa çalışıyor.
REACH/KKDİK Kapsamında sürekli ilerleme kaydeden Avrupa Birliği, üstlendiği “REACH Öncülüğü” görevini layıkıyla yapıyor ve Türkiye’deki KDDİK Yönetmeliği’ne tabi olan sektördeki aktörlere bilgi üretmeye devam ediyor. Aşağıdaki ankete Türkiye’den de katılım sağlanması ülkemizin de bilinirliğine katkıda bulunacaktır.
KDU Eğitimi almak isteyen adayların da bu anketi incelemelerinde fayda var. Türkiye’deki süreç (KKDİK Yönetmeliği) Avrupa’daki REACH Tüzüğüyle aynı paralelde seyrediyor. Geleceği yakalamak için siz de anketi inceleyin.

Yeni yaklaşım metodolojileri üzerine bir anket

Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Merkezi, hayvanlar üzerindeki testleri azaltmaya veya değiştirmeye yardımcı olabilecek yeni yaklaşım metodolojileri hakkında bir anket yayınladı. Amaç, REACH/KKDİK bilgi gereksinimlerini genişletmek için farklı seçeneklerin geliştirilmesini destekleyebilecek metodolojiler hakkında bilgi toplamak. Bu, “sürdürülebilirlik” için Kimyasallar Stratejisi’nin birincil hedeflerinden biridir. Anketi tamamlamak için son tarih 5 Eylül 2021’dir.
Bu anketin amacı, REACH kapsamında Bilgi Gereksinimlerini genişletmek için farklı seçeneklerin geliştirilmesini destekleyecek kanıt toplamaya katkıda bulunmaktır. Bu, bir dizi kritik tehlikeyi daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için Avrupa Komisyonu’nun Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisinde ortaya konan hırs ışığındadır. Sonuçlar, 2022’nin başlarında gerçekleştirilecek bir Etki Değerlendirmesi hakkında bilgi verecektir.
Bu anketin amacı doğrultusunda, aşağıdaki düzenleyici ihtiyaçlardan bir veya daha fazlasını karşılama potansiyeline sahip NAM tabanlı stratejiler hakkında bilgi talep ediyoruz :

1) Bir hareket noktası ve uygun bir değerlendirme faktörünün uygulanması temelinde insan sağlığı risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere bir DNEL’nin (Türetilen Etkisiz Düzey) türetilmesi
2) Bir çıkış noktası ve uygun bir değerlendirme faktörünün uygulanması temelinde bir çevresel risk değerlendirmesinde kullanım için bir PNEC’in (Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon) türetilmesi
3) Sınıflandırma ve Etiketleme
4) PBT veya vPvB değerlendirmesi
5) Kritik bir tehlikenin değerlendirilmesi (3 veya 4 kapsamında olmayanlar dahil)
ankete ulaşmak için linki tıklayınız.

REACH/KKDİK hakkındaki anketten örnekler:

* Potansiyel düzenleyici uygulanabilirlik
. DNEL türetmesinde kullanım için bir hareket noktası belirleyin
. PNEC türetmesinde kullanım için bir hareket noktası oluşturun
. Sınıflandırma ve Etiketleme
. PBT veya vPvB değerlendirmesi
. Kritik bir tehlikenin değerlendirilmesi

* Çıkış(lar)ın tipi. Lütfen bitiş noktalarını da belirtin
. Kategorik (örneğin toksik/toksik olmayan)
. Sıralı (örn. yüksek/orta/düşük toksisite)
. Nicel (sürekli ölçek)