Telefon Numaramız
0532 240 6228

Çevre Bakanlığı SEA Yönetmeliği Güncellendi

Anasayfa » Çevre Bakanlığı SEA Yönetmeliği Güncellendi

SEA’da Değişiklik Yönetmeliği yayımlandı

Başta Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi’ndekiler olmak üzere CLP Tüzüğü’nde yapılan güncellemelerin kendi mevzuatımız olan SEA Yönetmeliği’ne aktarılması; insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlarından uzak tutulması yönünde güncel, global uygulamaların ülkemizde de uygulanabilmesi açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda; söz konusu güncellemeleri içerecek şekilde hazırlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 10 Aralık 2020 tarihli ve 31330 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bildiğimiz gibi Avrupa Birliği’nin “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Tüzüğü” (CLP Tüzüğü) ile ülkemizdeki mevzuat; 2013 yılında SEA Yönetmeliği çıkarılarak uyumlu hale getirilmiştir. 2013 Yılından bugüne CLP Tüzüğü’nde çeşitli güncellemeler yapılmıştır.

Bu güncellemelerden en önemlisi ‘Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi’ne yaklaşık 110 adet maddenin eklenmiş olması ve 108 adet maddenin sınıflandırmasına yeni zararlılıklar ilave edilmiş olmasıdır. Sanayicilerin kimyasallarını etiketlemede referans olarak kullandığı, sınıflandırma bilgilerinin yer aldığı bu liste; kimyasalların etiketlerinin yanı sıra; biyosidal ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına, çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesine ve kimyasalların kısıtlanmasına da temel olmuştur.